Polski Związek Trenerów Personalnych

Misja

Misją Polskiego Związku Trenerów Personalnych jest dążenie do profesjonalizacji zawodu Trenera Personalnego poprzez stwarzanie warunków i rozwiązań prawnych, organizacyjnych i zarządczych zgodnie z Polskimi i Europejskimi standardami

Działania Polskiego Związku Trenerów Personalnych dla skutecznego realizowania przyjętej misji koncentrują się m.in. na zapewnieniu wsparcia organizacjom zajmującym się rynkiem edukacyjnym w ramach kursów Trenera Personalnego i szkoleń podwyższających ich kwalifikacje oraz na propagowaniu m.in. dobrych praktyk świadczonych usług przez trenerów personalnych.

Polski Związek Trenerów Personalnych, realizuje w ramach przyjętej filozofii i misji działania mające na celu edukację, informowanie o sprawach ściśle związanych z szeroko pojętym treningiem personalnym i dzielenie się doświadczeniem, ze środowiskiem Trenerów Personalnych. Działania te realizowane są przez PZTP podczas, konferencji branżowych, kursokonferencjach, forach, prasie branżowej, seminariach, webinariach i warsztatach.

Akcentowane w filozofii Polskiego Związku Trenerów Personalnych są takie wartości jak etyka pracy trenera, profesjonalizm i wysoka jakość usług świadczonych przez Trenera Personalnego na podstawie zweryfikowanych i ocenionych kwalifikacji i kompetencji, poprzez niezależny i obiektywnie działający organ.

Dołącz i twórz społeczność Trenera Personalnego opartego o jakość usługi, kwalifikacje i kompetencje.

Wybrane postulaty i cele Polskiego Związku Trenerów Personalnych:

1. PZTP zrzesza trenerów, którzy opierają się w swojej pracy na rzetelnych, udokumentowanych empirycznie podstawach w postaci licencji opartej na procesie potwierdzenia kwalifikacji zgodnym z wytycznymi ministerialnymi w oparciu o ZSK.
2. W obliczu narastającej na rynku szkoleniowym fali pseudokoncepcji i podejść nieadekwatnych do treningu personalnego, propagujemy sprawdzone treści merytoryczne, które osadzone są w osiągnięciach nauki i praktyk.
3.Naszym celem jest krzewienie w środowisku trenerskim wiedzy z zakresu psychologii, treningu na wszystkich poziomach, fizjologii, zarządzania i innych nauk, które stanowią treść treningu personalnego.
4. Realizujemy cele Związku poprzez organizowanie cyklicznych wykładów, seminariów i warsztatów poświęconych poszerzaniu wiedzy i rozwojowi umiejętności przydatnych w pracy trenera.
5. Oprócz dbałości o merytoryczną jakość pracy propagujemy też etyczne standardy związane z tym zawodem.
6. PZTP pełni rolę doradczą i opiniotwórczą dla instytucji podejmujących decyzje dotyczące rynku szkoleń i standardów pracy trenera personalnego w Polsce i w Europie.
7. Tworzymy wizerunek trenerów jako osób dobrze przygotowanych merytorycznie, opierających swoją pracę nie tylko na kompetencjach społecznych, ale przede wszystkim na rzetelnej i sprawdzonej wiedzy, odpowiednich kwalifikacjach oraz kompetencjach.


Wśród głównych celów wyznaczonych w statucie znajdują się między innymi:

- obrona praw i interesów zawodowych członków, troska o poziom zawodowy i etyczny członków,
- kształtowanie profesjonalnego wizerunku trenera personalnego,
- propagowanie rzetelnej, sprawdzonej empirycznie wiedzy w działaniach szkoleniowo – doradczych,
- wprowadzenie jednolitego, dobrowolnego systemu certyfikacji dla trenerów i propagowanie tego systemu jako gwarancji wysokiej jakości usług,
- współdziałanie z organizacjami i instytucjami w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz doskonalenia zawodowego trenerów,
- propagowanie zasad etyki zawodowej.

Zapraszamy do współpracy trenerów, którzy podzielają nasze rozumienie zawodu trenera personalnego.Polski Związek Trenerów Personalnych

Zarząd

Bartosz Groffik


- Prezes Polskiego Związku Trenerów Personalnych
- Członek zespołu ds. kwalifikacji trenera personalnego
- Członek Rady ds. Kompetencji Sektora Sportowego – European Sector Skills Alliance for Sport (ESSA-Sport)
- Ekspert ds. Sportu przy Komisji Europejskiej
- Partner UNI Europa Group, EASE, EuropeActive oraz EREPS
- Nauczyciel akademicki w Katedrze Dydaktyki Sportu AWF we Wrocławiu, autor i współautor wielu publikacji naukowych nt. treningu personalnego oraz rozwoju zdolności motorycznych
- Ekspert w branżowych czasopismach oraz portalach internetowych związanych z tematyką sportową, a szczególnie obszarem treningu personalnego.
- Ekspert podczas branżowych kongresów oraz konferencji.
- Realizował projekty edukacyjne dla Dolnośląskiej Federacji Sportu.
- Organizował i realizował kursy oraz szkolenia dla trenerów personalnych w całej Polsce jako jedna z największych firm szkoleniowych na rynku.
- Ekspert w Projekcie Unii Europejskiej „Dolnośląscy Sportowcy na Rynek Pracy”, prowadził szkolenia z tematyki „marketingu sportowego” oraz certyfikowanych kursów zawodowych “Menedżer Sportu”.
- Właściciel: studia treningu personalnego oraz przygotowania motorycznego Sport Cube, klubu CrossFit Fabryczna oraz CrossBox Morskie Oko we Wrocławiu.
- Odpowiedzialny za przygotowanie motoryczne wielu specjalnych jednostek mundurowych z różnych krajów na świecie, headcoach w European Security Academy.
- Trener przygotowania motorycznego zawodowych sportowców.
- Trener przygotowania motorycznego w Dolnośląskim Związku Tenisa.
- Trener grup przygotowujących się do ultratriathlonów, m.in. Ironman® (17 ukończonych startów).
- Jeden z pierwszych master trenerów WCO Calisthenics w Polsce, trener personalny.
- Absolwent kilkudziesięciu renomowanych kursów i szkoleń z zakresu przygotowania motorycznego oraz treningu personalnego (w Polsce i w Europie).
- W przeszłości związany ze sportem w wymiarze zawodowym jako sportowiec.
- Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, z wykształcenia trener pływania, trener kulturystyki, instruktor odnowy biologicznej, strzelectwa sportowego, bojowego i dynamiczno-praktycznego i jednocześnie nauczyciel wychowania fizycznego.